Thiện Nguyện Trung Thu 2023

 

@lifeatmac

Cuộc sống trở nên thật ý nghĩa khi chúng mình cùng nhau giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Cả nhà Mac chúng mình luôn hy vọng ngày càng giúp được nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn. Buổi trao quà thật ý nghĩa và chúng mình sẽ có thật nhiều buổi trao quà như thế nữa. Chúng mình mong rằng sẽ lan tỏa nhiều hơn về hoạt động ý nghĩa này. ❤ #macmarketing #thiennguyen #ynghiacuocsong #xh

♬ nhạc nền – MAC Công Sở – MAC Công Sở

hoạt động