Khai trương tòa nhà văn phòng 699 Nguyễn Kiệm

Soft Opening - 02.05.2024